Építészeti
tervezés

Építészeti generáltervezés

A generáltervezés során az építészeti terveken kívül az összes szakági tervezővel együttműködve egységes tervdokumentációt adunk át a megrendelőnek.

  • Engedélyezési tervdokumentáció

Építési tevékenységet (teljes épület vagy épületrész építése, felújítása, átalakítása, bontása) az építésügyi és épületfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8) Kormányrendeletben meghatározott kivételekkel csak jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában lehet végezni. Azokban az esetekben, amelyekben a Kormányrendelet előírja, az engedélyezési eljárásba szakhatóságot is be kell vonni. Műemléki épületek esetében örökségvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani.

Az engedélykérelemhez minden esetben szükség van a Kormányrendeletben meghatározott részletezettségű építészeti és szakági tervekre, valamint az építészeti és szakági műszaki leírásra.

  • Kiviteli tervdokumentáció

A kivitelezés megkezdése előtt az engedélyezett tervek alapján, a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal olyan részletezettségű építészeti és szakági terveket tartalmazó, komplett tervdokumentáció készül, amelyben meghatározásra kerül, milyen anyagokat, milyen minőségben és mennyiségben kell beépíteni.

  • Tender tervek

Nagyobb beruházások esetén, amennyiben megrendelő már a kiviteli tervek elkészülte előtt szeretné megkezdeni a beruházás előkészítését, készülhet a kiviteli terveknél kevésbé részletezett tervcsomag, ami már alkalmas a beruházás költségének pontosabb meghatározására, de még nem tartalmazza az összes részletet.

  • Költségvetés készítés

A különböző tervezési fázisokban egyre pontosabb képet kapunk a beruházás költségigényéről. Az engedélyezési tervdokumentációhoz még csak költségbecslés készül, általában az alapterületre és funkciókra számolt átalánydíjakkal.

A kiviteli terveket tételes árazott és árazatlan költségvetést készítünk, figyelemmel a beépítendő elemekre, az alkalmazott technológiára és a szükséges időráfordításra. Ez képezi az alapját a vállalkozó kiválasztásának.

MUNKÁINK >
epiteszeti_tervezes_700x700px